Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracowniczy Fundusz Emerytalny

link


Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego informuje, że członkowie naszego związku mogą korzystać z następujących świadczeń:

ZASIŁKÓW STATUTOWYCH

> WNIOSEK <
przysługujących z tytułu

Urodzin dziecka 700,00

Zgonu członka rodziny 400,00

 Zgonu członka związku 500,00

ZAPOMÓG LOSOWYCH

W przypadkach indywidualnego zdarzeń losowych, długotrwałej choroby,
leczenia szpitalnego, powodzi, pożaru itp. - po udokumentowaniu
> WNIOSEK <

DOFINANSOWANIA
do wakacyjnego wypoczynku
dziecka – 200 zł

 

Dzieci do 18 lat na podstawie wniosku;

Dzieci uczących się 18 – 25 lat
(na podstawie wniosku i legitymacji szkolnej lub studenckiej).

 > WNIOSEK <

 

Świadczenie wypłacane jest w okresie od 1 czerwca do 30 września.

Zwrotu za bilety w przypadku indywidualnego uczestnictwa
w imprezach kulturalnych
50,00 zł.
(po przedstawieniu biletów)

 

Informujemy, że posiadamy abonamenty koncertowe
Filharmonii Śląskiej w Katowicach
(odpłatność członkowie 5 zł, niezrzeszeni 10 zł.)
oraz bilety do Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego
(odpłatność 15 zł.)

 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU UCZESTNICZĄCY W WYCIECZKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ OTRZYMUJĄ ZNIŻKI
W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI KOSZTÓW IMPREZY