Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracowniczy Fundusz Emerytalny

link 

Koło NSZZ Solidarność Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Przewodniczący: Ilona Witas

 


 

Koło NSZZ Solidarność Wydziału Filologicznego

Przewodniczący: Danuta Gabryś – Barker

 


 

Koło NSZZ Solidarność Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Instytut Nauki o Materiałach

Przewodniczący: Roman Wrzalik

 


 

Koło NSZZ Solidarność Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

Przewodniczący: Waldemar Bardziński

 


 

Koło NSZZ Solidarność Wydziału Nauk Społecznych

PrzewodniczącySławomira Kamińska – Berezowska

 


 

Koło NSZZ Solidarność Wydziału Artystycznego oraz Etnologii i Nauki o Edukacji

Przewodniczący: Krzysztof Pszczółka

 


 

Koło NSZZ Solidarność Administracji Ogólnouczelnianej

Przewodniczący: Izabela Rygielska izabela.rygielska@us.edu.pl 

 


 

Koło NSZZ Solidarność Pracowników Biblioteki i Wydawnictwa UŚ

Przewodniczący: Monika Sarnecka

 


 

Koło NSZZ Solidarność Pracowników Osiedla Akademickiego Ligota

Przewodniczący: Adrian Majewski

 


 

Koło NSZZ Solidarność Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Przewodniczący: Anna Kluczka anna.kluczka@us.edu.pl

 


 

Koło NSZZ Solidarność Emerytów

Przewodniczący: Grażyna Pasterna