Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracowniczy Fundusz Emerytalny

link


Pracowniczy Program Emerytalny - PPE

Program ma na celu: gromadzenie środków, zapewnienie uczestnikowi wypłaty środków w sytuacjach określonych w umowie.

Program prowadzony jest w formie umowy o wnoszenie przez Uniwersytet Śląski składek Pracowników do ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym subfunduszem – ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-342, ul. Topiel 12).

W ramach programu uniwersytet opłaca składkę podstawową. Wysokość składki podstawowej jest ustalana od wynagrodzenia w jednakowym procencie dla wszystkich uczestników. Wysokość składki podstawowej wynosi 1% wynagrodzenia uczestnika.

Pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu Śląskiego