Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracowniczy Fundusz Emerytalny

link


Dokumenty wyborcze na kadencję 2018 - 2022


 

 

Ordynacje wyborcze:

 

Uchwały i komunikaty Zakładowej Komisji Wyborczej

 

Dokumenty Zakładowej Komisji Wyborczej

  • Lista obecności
  • Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego członków
  • Krótkie sprawozdanie z działalności (przygotowuje obecny Przewodniczący Koła)
  • Zgłaszanie kandydatów
  • Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku
  • Karta do głosowania
  • Protokół z ustalenia wyników wyborów władz Koła
  • Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów

 

Dokumenty ogólne

 

Uchwały Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.


Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność"

 

ZAKŁADOWA ORDYNACJA WYBORCZA NSZZ SOLIDARNOŚĆ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO NA KADENCJĘ 2018/2022

ORDYNACJA WYBORCZA NSZZ "Solidarność"

UCHWAŁA KK NR 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach związkowych, zmieniona Uchwałami KK nr 10/07 oraz 10/13 (Tekst jednolity).

UCHWAŁA NR 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku, zm. Uchwałą nr 6 XXI KZD, Uchwałą nr 3 XXIII KZD, Uchwałą nr 4 XXIII KZD i Uchwałą nr 3 XXVIII KZD (tekst jednolity)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO WŁADZ ZWIĄZKU / NA DELEGATA * na podstawie postanowień § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO WŁADZ ZWIĄZKU / NA DELEGATA

Regulamin obrad Koła NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego