Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracowniczy Fundusz Emerytalny

link


Dodano 08.12.2020 r.

 

Porozumienie

zawarte dnia 7 grudnia 2020 r. pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, a działającymi w Uczelni organizacjami związkowymi:
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim
i NSZZ "Solidarność" w Uniwersytecie Śląskim
w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników od dnia 1 października 2020 r.

treść porozumienie ...

W ostatnim czasie odbyły się negocjacje płacowe władz uczelni ze związkami zawodowymi
w związku z przewidywanym zwiększeniem subwencji ze  środków na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych na 2020 r. ze skutkami przechodzącymi na kolejne lata. Treść uzgodnionego porozumienia, podpisanego  10 grudnia br., przesyłam w załączeniu.

W przypadku nauczycieli akademickich uzgodniono jednakową kwotę podwyżki w wysokości 250 zł miesięcznie. Wyjątek stanowi grupa profesorów – różnica związana jest z likwidacją podziału stanowisk na profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych 1.10.2019 roku.

Z kolei w grupie nienauczycieli ustalono, że premia regulaminowa zostanie włączona do wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2021 r., dlatego kwoty podwyżki od 1 października 2020 r. (podwyżka występuje z premią regulaminową) i 1 stycznia 2021 r. (premia regulaminowa zostanie włączona do pensji) są zróżnicowane. Pragnę podkreślić, że „Solidarność” od wielu lat domagała się włączenia premii regulaminowej do podstawy jednak okoliczności z różnych względów nie były nigdy sprzyjające. Ruchomy składnik pensji zawsze stwarzał niebezpieczeństwo możliwej obniżki lub likwidacji. Włączenie premii do podstawy w bilansie ostatecznym będzie korzystne dla każdego pracownika niebędącego nauczycielem akademickim.

W porozumieniu usunięto także te propozycje zapisów, które mogły skutkować uznaniowością przy braku jasnych kryteriów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Ze związkowym pozdrowieniem
w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UŚ.

 

 

 

Dodano 02.12.2020 r.

 Informacja dot. paczek bożonarodzeniowych

 Z przykrością informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, w tym roku,
nie mamy możliwości przygotowania i rozdysponowania tradycyjnych paczek świątecznych
dla naszych Członków.

W związku z tym,  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, na posiedzeniu
w dniu 26 października 2020 r. podjęła decyzję o przeniesieniu funduszy z bieżącego roku, przeznaczonych na paczki świąteczne, na rok 2021.

 

Dodano 25.09.2020 r.

Stanowisko Międzyzwiązkowego Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
z dnia 14 września 2020 roku

"14 września centrale związkowe działające na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim podjęły decyzję o wznowieniu działalności Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Regionu Śląsko – Dąbrowskiego oraz ogłoszeniu pogotowia strajkowego w całym regionie."

przeczytaj więcej...

  

Dodano 10.09.2020 r.

Człowiek „Solidarności”

prof. Irena Bajerowa

"Wybitny badacz dziejów języka polskiego, współorganizatorka katowickiej polonistyki, długoletni profesor Uniwersytetu Śląskiego, dydaktyk i wychowawca pokoleń polonistów, krzewicielka idei miłości do języka i ziemi ojczystej jako wartości podstawowych, niezłomna patriotka walcząca o wolność ojczyzny i prawa człowieka, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego."

przeczytaj więcej...

 

 

Dodano 10.09.2020 r.

40. rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego
– Dąbrowa Górnicza, 11 września 2020

"11 września 2020 r. w Dąbrowie Górniczej odbędą się obchody 40. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 mszą świętą w kościele pw. Św. Antoniego (ul. Kościelna 20). Następnie uczestnicy uroczystości złożą kwiaty pod Pomnikiem Porozumienia Katowickiego. W wydarzeniu weźmie udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach."

przeczytaj więcej...

 

11 września - rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę Świętą, która zostanie odprawiona
w 40-tą rocznicę podpisania Porozumienia Katowickiego.

 

Tegoroczne obchody rocznicowe podpisania Porozumienia Katowickiego - pomimo wcześniejszych planów organizacyjnych „z wielką pompą” - ze względu na sytuację panującej pandemii będą skromne.

Dąbrowska Solidarność serdecznie zaprasza do udziału w uroczystej Mszy Św., która odbędzie się 11 września br. o godz. 10.00 w Sanktuarium pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej,
ul. Kościelna 20.

W trosce o zdrowie uczestników Solidarność zrezygnowała zarówno z rozbudowanej części oficjalnej, w tym przemówień ważnych Postaci ówczesnych wydarzeń, dlatego też odwołane zostają uroczystości zarówno pod Krzyżem znajdującym się za bramą główną Huty Katowice, jak i pod Pomnikiem Porozumienia Katowickiego. Zapraszamy natomiast do indywidualnego złożenia kwiatów pod pomnikiem.

Źródło informacji: https://www.hksolidarnosc.pl/

  

Dodano 14.07.2020 r.

Komunikat
dotyczący Porozumienia zawartego przez
Związki Zawodowe z Jego Magnificencją Rektorem

Związki Zawodowe działające w Uniwersytecie Śląskim: NSZZ „Solidarność” i Związek Nauczycielstwa Polskiego podpisały z Jego Magnificencją Rektorem w dniu 13 lipca 2020 r. Porozumienie w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego, starszego wykładowcy nieposiadającego stopnia doktora i bibliotekarzy dyplomowanych, a w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dla kustoszy
i starszych bibliotekarzy oraz starszych specjalistów. Podwyższono także minimalne wynagrodzenie w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wysokości 2500 zł.

Ustalenia te są wynikiem wielotygodniowych negocjacji Związków Zawodowych z Władzami Uczelni, które towarzyszyły uzgadnianiu Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie  Śląskim
w Katowicach.

Rozmowy i uzgodnienia trwały wiele tygodni, rozpoczęły się od wspólnych uwag zgłoszonych
12 marca 2020 roku przez Związki do projektu Regulaminu wynagradzania przygotowanego przez Władze Uczelni. Niestety sytuacja związana z epidemią koronawirusa wydłużyła rozmowy i dopiero w dniu wczorajszym ostatecznie zakończono uzgodnienia dotyczące tego dokumentu. W wyniku negocjacji osiągnięto korzystne regulacje dla różnych grup pracowniczych Uniwersytetu Śląskiego. Niestety, nie wszystkie postulaty związkowe udało się zrealizować, te nieuzgodnione zawarte są
w Protokole Rozbieżności dołączonym do Porozumienia i będą negocjowane przyszłości. Pełny tekst Porozumienia przedstawiamy
w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Pełna treść porozumienia > TUTAJ <

~~~ 

Dodano 05.06.2020 r.

Komunikat prorektora ds. kształcenia i studentów przeczytaj więcej...

Oświadczenie Pani dr hab. Ewy Budzyńskiej przeczytaj więcej...

~~~

Dodano 19.05.2020 r.

Pismo skierowane do Pani Kanclerz UŚ

w sprawie powrotu pracowników do stacjonarnego trybu pracy

przeczytaj więcej...

~~~ 

Odpowiedzi na pytania do kandydatów
na Rektora Uniwersytetu Śląskiego

prof. dr hab. Karol Kołodziej przeczytaj więcej...

prof. dr hab. Ryszard Koziołek przeczytaj więcej...

prof. dr Zbigniew Celiński przeczytaj więcej...

  ~~~

Dodano 22.04.2020 r.

Rozwiązania dla szkolnictwa wyższego
i nauki w drugiej tarczy antykryzysowej

przeczytaj więcej...

Dodano 25.01.2020 r.

Pismo do
Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej

dot. sprawy dr hab. Ewy Budzyńskiej

przeczytaj więcej...

 ~~~