Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracowniczy Fundusz Emerytalny

link


ROK 2019


dot. telefonogramu do pracowników z dnia 17 grudnia br.

W związku z telefonogramem rozesłanym do pracowników dnia 17 grudnia 2019 roku, wyjaśniamy, iż Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego zwracała się do JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka z pisemnym wnioskiem nie o możliwość skorzystania przez pracowników z uprawnień określonych w Regulaminie Pracy a o skrócenie czasu pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) oraz 31 grudnia 2019 r. (wtorek) bez konieczności odpracowywania (tak, jak miało to miejsce choćby w dniu 31 października 2019 roku).

~~~

~~~

~~~

~~~

Informacje z Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ "Solidarność"

21.10.2019

«««    »»»

Do wszystkich Członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”

 

W dniach 19-22 września 2019 roku w Krakowie odbyło się I Forum Uczelni Polskich (I FUP), które jest kontynuacją dotychczasowego Uniwersyteckiego Forum Związkowego. Tegoroczne spotkanie środowiska akademickiego zorganizowały Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Forum Uczelni Polskich zostało objęte patronatem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

Myślą przewodnią Forum było motto: „By dorastać do pełni człowieczeństwa".

Obszerna relacja z obrad I FUP oraz materiały udostępnione przez Prelegentów zostały opublikowane na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi: „I FUP w Krakowie – relacja i materiały” – przejdź do artykułu

«««    »»»

Polecamy Państwu również lekturę artykułów: „Mobbing, a może bullying?” oraz „Ombudsman na polskich uczelniach – oryginał czy podróbka?”.

Najnowszy numer Wiadomości KSN można pobrać z zakładki BIULETYN.

 «««    »»»

Z działalności Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność

Na przełomie lipca i sierpnia 2019 r. Krajowa Sekcja Nauki wystosowała następujące opinie:

Opinia projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych z dnia 17 lipca 2019 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, z dnia 24 lipca 2019 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa, 27 sierpnia 2019 r.

 

Stając w obronie wolności słowa i swobody prowadzenia dyskusji akademickiej, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zwróciła się również do Premiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sprzeciwiając się nadużywaniu władzy rektorskiej i domagając się stosowania jednakowych standardów etycznych wobec wszystkich pracowników akademickich.

List do Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 16 września 2019 r.

«««    »»»

Posiedzenia Prezydium i Rady KSN

Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” obradowało w Krakowie w dniu 20 września br.

Komunikat z posiedzenia Prezydium jest dostępny na stronie Krajowej Sekcji Nauki – przejdź do strony KSN

Termin kolejnego Prezydium KSN wyznaczono na dzień 22 listopada 2019 r.

Rozszerzone o przewodniczących Komisji Zakładowych zrzeszonych w KSN posiedzenie Rady KSN odbędzie się natomiast 23 listopada 2019 r. w Warszawie. Spotkanie poświęcone będzie wdrażaniu ustawy w uczelniach, a w szczególności statutom, regulaminom pracy i wynagradzania (planowane jest też krótkie szkolenie dotyczące tworzenia regulaminów wynagradzania) oraz prawdopodobnej nowelizacji ustawy.

«««    »»» 

Debata NKN Forum na Uniwersytecie Śląskim

Pierwszego lipca 2019 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się debata Narodowego Kongresu Nauki Forum (NKN FORUM), której wiodącym tematem były „Ścieżki kariery - rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki”. Relacja z przebiegu debaty znajduje się na naszej stronie internetowej – przejdź do artykułu

«««    »»»

Prace nad statutami, regulaminami pracy i wynagradzania

Przypominamy o pilnym przesyłaniu przyjętych przez Państwa Uczelnie porozumień płacowych, statutów, regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania.

Prosimy o przesyłanie powyższych dokumentów na nasz adres mailowy: ksn@solidarnosc.org.pl

«««    »»»

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

oraz z profili KSN na portalach społecznościowych na Facebooku i Twitterze

 

~~~

List Otwarty
KU NSZZ ,,Solidarnosc,, UP w Krakowie

Treść listu znajdą Państwo > tutaj <

~~~

 ~~~

 ~~~

~~~

~~~

Porozumienie
w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników
niebędących
nauczycielami akademickimi

Treść porozumienia znajdą Państwo > tutaj <

~~~

List Ministra Piotra Müllera
do Rektorów uczelni publicznych

Treść listu znajdą Państwo > tutaj <

~~~

Prof. Jerzy Żyżyński o Ustawie 2.0

Pod tym > linkiem < znajduje się treść artykułu

 

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu
Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ "S"
z 09.04.2019r.

Artykuł znajdą Państwo > tutaj <

~~~

Apel Przewodniczącego
Komisji Krajowej Piotra Dudy

do Członków Związku NSZZ "S"

Treść apelu > tutaj <

~~~

List Komisji Zakładowej NSZZ "S"

dotyczące podjęcia działań w celu podniesienia wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

List Komisji Zakładowej do JM Rektora > tutaj <

~~~

Uchwały Wydziałowe oraz listy pracowników

dotyczące podjęcia działań w celu podniesienia wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydział Filologicznego > tutaj <

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Filologicznego > tutaj <

 

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii > tutaj <

 

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk o Ziemi > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych > tutaj <
List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Społecznych > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji > tutaj <

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji > tutaj < 

 

Uchwała Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach > tutaj <
List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydział Artystycznego > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydział Etnologii i Nauki o Edukacji > tutaj <

 

List pracowników Administracji Ogólnouczelnianej Uniwersytetu Śląskiego > tutaj <

 

List pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego > tutaj < 

 

 

~~~

Informacje z
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ DO STAWEK MINIMALNYCH

czytaj więcej...