Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracowniczy Fundusz Emerytalny

link


 

Z bólem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. dr. Mirosławy Błaszczak-Wacławik

2.07.1951 – 2.06.2022

 

 

 

Pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego,

współzałożycielki i aktywnego działacza NSZZ „Solidarność’ na Uniwersytecie Śląskim.

Była pełnomocnikiem Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”  z siedzibą w Hucie Katowice do reprezentowania zarządu na terenie Uniwersytetu Śląskiego.

Od września 1980 r. weszła w skład zarządu Międzyinstytutowego

Koła Założycielskiego „Solidarność” Instytutów Filozofii,  Socjologii i Historii.

Była członkiem Komisji Zakładowej i z jej upoważnienia reprezentowała Uniwersytet Śląski

w ścisłej współpracy merytorycznej ze specjalistami innych placówek naukowych

w sieci organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy na Śląsku.

Współorganizatorka hurtowych punktów i siatki kolporterów wydawnictw podziemnych

oraz ekspert Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Członek i konsultant Rady Programowej  Wszechnicy Górnośląskiej NSZZ   „Solidarność”.

Autorka (ps. Katarzyna)wielu artykułów  w pismach podziemnych „WiS” i „PIK”.

Współorganizatorka manifestacji „Solidarności” w Tychach i Katowicach.

W 1982 r. zwolniona z pracy w Uniwersytecie Śląskim za  działalność opozycyjną.

Przywrócona do pracy w roku 1990.

Wolontariuszka w tyskim Hospicjum im. św. Kaliksta I.

Uhonorowana   medalem „Solidarności” w 15 rocznicę  wprowadzenia stanu wojennego.

Pośmiertnie odznaczona orderem Polonia Restituta.

 

Utraciliśmy Osobę oddaną służbie ludziom i sprawom uczelni,

a także lokalnym społecznościom.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Wieczny odpoczynek racz dać Jej, Panie…

 

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Zmarłej, których ta śmierć najbardziej dotknęła,

wyrazy współczucia i żalu

składają

Przyjaciele z „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w poniedziałek, 6 czerwca, o godz. 12:00

w   kościele p. w. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach, ul. ks. J. Tischnera 50 

a pogrzeb odbędzie się na cmentarzu katolickim parafii Świętej Jadwigi Śląskiej

w Katowicach-Szopienicach po zakończeniu Mszy św. żałobnej.

Apel XXX Krajowego Zjazdu Delegatów
skierowany do Pana Prezydenta, Rządu RP i Parlamentarzystów.

Delegaci na Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność", który odbył się w dniach 26-27 maja 2022 roku w Zakopanem,
ze zrozumieniem podeszli do problemów szkolnictwa wyższego i nauki podnoszonych przez Krajową Sekcję Nauki.

treść apelu...

 ~~

"Posłanie do Ludzi Pracy". "Nie zabijajcie i nie pozwalajcie zabijać!"

Podczas jubileuszowego XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Zakopanem odczytano "Posłanie do Ludzi Pracy".

 

czytaj więcej...

~~ 

Zapraszamy na konferencję

„Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego na świecie”

Konferencja jest organizowana przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność”.

czytaj więcej...

zarejestruj się...

~~

Solidarność i „Solidarność” Jana Jelonka

"13 grudnia 2021 roku zmarł założyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim. Ze śp. dr. Janem Jelonkiem znaliśmy się wiele lat, zbliżyło nas przywiązanie do wspólnych wartości i zaangażowanie w walkę o „Solidarność”."

czytaj więcej...

~~

Dr Remigiusz Kopoczek dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Członek naszej społeczności został powołany przez ministra edukacji i nauki na dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

 

czytaj więcej...

Gratulujemy objęcia Stanowska i życzymy wielu sukcesów

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność UŚ