27 Kwiecień 2018 03:10
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Ochrona przedemerytalna
Kiedy pracownik jest objęty ochroną przedemerytalną?
2013-03-06
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pracownik w dniu 15 lutego 2013 r. skończył 61 lat. Pracodawca chce wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia (umowa na czas nieokreślony). Czy pracownik jest chroniony z uwagi na podwyższenie wieku emerytalnego?
Odpowiedź:
Pracownik nie jest obecnie objęty ochroną przedemerytalną.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
Po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 poz. 637) wiek emerytalny jest uzależniony od daty urodzenia. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie od dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia 31 marca 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 5 miesięcy – obecne brzmienie art. 24 ust. 1b pkt 13 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Od właściwego dla pracownika wieku emerytalnego – uzależnionego od tej konkretnej daty urodzenia, należy odjąć 4 lata. Będzie to początek okresu ochronnego dla danego pracownika. Wiek 66 lat i 5 miesięcy pracownik osiągnie w dniu 15 lipca 2018 r. A więc okres ochronny rozpocznie się w dniu 15 lipca 2014 r. Przed tą datą pracodawca może wręczyć wypowiedzenie.
Pracownik nie jest obecnie objęty ochroną przedemerytalną.

Dorota Dzienisiuk,
autorka współpracuje z Serwisem Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 4 marca 2013 r.
Ogłoszenia
WIEDEŃ
SZCZECIN i okolice
ALPY
SUWALSZCZYZNA WILNO GRODNO
PODCZELE (Kołobrzeg)
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022