24 Luty 2018 12:57
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

FORUM ZWIĄKOWE
V UNIWERSYTECKIE FORUM ZWIĄZKOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

W dniach 2 – 4 października 2009 r. w Lublinie odbyło się V UNIWERSYTECKIE FORUM ZWIĄZKOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisje Zakładowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.
W Forum wzięli udział przewodniczący oraz członkowie komisji zakładowych z trzynastu uniwersytetów; UJ, Uniwersytetu Wrocławskiego, Gdańskiego, Rzeszowskiego, Warmińsko-Mazurskiego, UMK, Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego i naszej uczelni.
Uczestnicy spotkania wymienili doświadczenia oraz podzielili się kłopotami i sukcesami w pracy związkowej.
Dyskutowano na następujące tematy:
Kondycja nauki i szkolnictwa wyższego - stan obecny i perspektywy w świetle ministerialnego projektu Partnerstwo dla Wiedzy:
 1. Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym i nowy model kariery akademickiej (Wiesław Perdeus – KUL)
 2. Reforma studiów, realizacja procesu bolońskiego (Grzegorz Nowak – UMCS)
Dyskusja

Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez uczelnie i ich jednostki podstawowe
(wprowadzenie Marcin Szewczak - KUL)
Dyskusja

Realizacja podwyżek wynagrodzeń w uczelniach
 1. Wprowadzenie Jerzy Jabłoński – UMCS
 2. Omówienie porozumień placowych przez poszczególne uczelnie - dyskusja
Sprawy pracownicze: stosunek pracy, obowiązki, awanse, płace
 1. Nauczyciele akademiccy (Barbara Marczewska – KUL)
 2. Bibliotekarze (Alina Czachorowska – KUL)
 3. Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni (Maria Nowak – UMCS)
 4. Pracownicy administracji i obsługi (Ewa Jakson – UMCS)
Dyskusja

Podczas dyskusji na temat sytuacji poszczególnych grup pracowniczych w uczelniach podkreślono problemy związane ze sposobami zatrudnienia nauczycieli akademickich, modelem kariery naukowej, frustracją młodych pracowników naukowych oraz brakiem jasnej ścieżki awansu nienauczycieli.
Duże zainteresowanie przedstawicieli różnych uczelni wzbudził regulamin oceniania i awansowania pracowników niedydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego, wypracowany przez Międzyzwiązkową Komisję ds. Nienauczycieli, a wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 66/2009


Przyszłość NSZZ „Solidarność” wyższych uczelni

W dyskusji podkreślono konieczność zwrócenia większej uwagi na zaangażowanie w procesy związkowe większej ilości pracowników, dostrzeżenie nowych szans w promowaniu przedsiębiorczości społecznej, ekonomii solidarności. Obrona praw pracowniczych powinna być związana z zaangażowaniem w edukacje obywatelską i dążeniem w przejście od dialogu społecznego do obywatelskiego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – regulaminy, realizacja świadczeń
 1. Wprowadzenie do dyskusji – Maria Nowak- UMCS.
 2. Relacje poszczególnych Komisji Zakładowych - zapoznanie z regulaminami świadczeń socjalnych: przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zwrócili uwagę na nieprawidłowości w naliczeniu funduszu socjalnego w ich uczelni i zapoznali z procesem sądowym w tej sprawie.
Problematyka związkowa
 1. Sytuacja organizacji związkowych w uczelniach: relacje z władzami, liczebność, promocja Związku, pozyskiwanie nowych członków, współpraca z innymi – relacje poszczególnych Komisji Zakładowych.
 2. Gospodarowanie finansami związkowymi, świadczenia dla członków Związku – relacje poszczególnych Komisji
 3. Sprawy członków na emeryturze (Jolanta Balandynowicz – UWM)
Na zakończenie obrad Uczestnicy Forum podkreślili, że trzeba sobie zdać sprawę z konieczności przekonania swojego środowiska do współpracy na rzecz wszystkich pracowników, gdyż samo nic się nie zrobi, a obojętna postawa utrudni jedynie rozwiązywanie problemów „tu i teraz”. Pamięć tego, co było, aczkolwiek szlachetna i potrzebna – nie wystarczy. I nie można odpowiedzialnością za działalność Związku obarczać jedynie kilku osób z kolejnej Komisji Uczelnianej. Stwierdzono, że warto uczynić następne niezbędne kroki dla lepszego i bardziej ludzkiego świata, za którym w gruncie rzeczy tęsknimy.
Uczestnicy Forum przyjęli stanowisko, skierowane do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, popierające działania prowadzące do stworzenie odrębnego Regionu Nauka na bazie Krajowej Sekcji Nauki, co podkreśliłoby rangę nauki.
Ponadto wystosowano apel skierowany do władz Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej o odstąpienie od zamiaru zwolnienia grupowego ok. 400 pracowników tej uczelni w sytuacji dużego bezrobocia w Regionie.
Obrady upłynęły w miłej atmosferze, były bardzo owocne i pozwoliły na zapoznanie się z problemami, z jakimi borykają się KZ innych uniwersytetów oraz ze sposobami ich rozwiązywania.
Ogłoszenia
NIEDZIELA PALMOWA
Kopalnia GUIDO
w Zabrzu

Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022