24 Luty 2018 12:56
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Historia Zwi±zku
Jan Paweł II "W imię przyszło¶ci człowieka i ludzko¶ci trzeba wypowiedzieć to słowo:
Solidarno¶ć
Solidarno¶ć - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni - przeciw drugim. I nigdy "brzemię"; dĽwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarno¶ci. Nie może być program walki ponad programem solidarno¶ci."

Jan Paweł II
(1987 Zaspa)

O nich pamiętamy:
 • ¶.p. Stefania Adamczyk
 • ¶.p. Anders Ewelina
 • ¶.p. Irena Bajerowa
 • ¶.p. Barbara Białas
 • ¶.p. Sławomir Bugajski
 • ¶.p. Burzyński Marek
 • ¶.p. Burzywoda Urszula
 • ¶.p. Florian Celiński
 • ¶.p. Profesor August Chełkowski (1927-1999)
 • ¶.p. Marian Drzazga
 • ¶.p. Zygfryd Ertel
 • ¶.p. Łucja Fila
 • ¶. p. Janusz Fr±ckowiak
 • ¶.p. Antoni Gregorczyk
 • ¶. p. Oktawia Górniok
 • ¶.p. Barbara Hierowska-Gorzelik
 • ¶.p. Janusz Gruchała
 • ¶.p. Rafał Iwanek
 • ¶. p. Michał Janik
 • ¶.p. Celina Jańczak
 • ¶.p. Jarosława Jaros
 • ¶.p. Marian Kałan
 • ¶.p. Adam Kasprzyk (1947-1997)
 • ¶.p. Hildegarda Kowolik
 • ¶.p. Marcin Kudej
 • ¶.p. Maria Kwa¶ny
¶. p. Bożena Lenartowicz-Kucharska
 • ¶.p. Waldemar Mucha
 • ¶.p. Józef Nowacki
 • ¶.p. Ireneusz Opacki
 • ¶.p. Antoni Ostrowski
 • ¶.p. Profesor Walerian Pańko (1941-1991)
 • ¶.p. Profesor Andrzej Pawlikowski (1928-1986)
 • ¶. p. Urszula Pielot
 • ¶.p. Krystyna Pietrzyk
 • ¶.p. Wanda Poniatowska-Grochalska
 • ¶.p. Bronisław Ptak
 • ¶.p. Beata Puczka
 • ¶.p. Profesor Marian Pulina
 • ¶.p. Grzegorz Racki
 • ¶. p. Henryk Szal
 • ¶.p. Karol Urbański
 • ¶. p. Marek Waciński
 • ¶.p. Małgorzata Wasil
 • ¶.p. Wilk Grażyna
 • ¶.p. Winiarska Majewska Anna
 • ¶.p. Wistuba Henryk
 • ¶.p. Maria Wróblewska
 • ¶.p. Roman Zaj±c
 • ¶.p. Maria Zaj±czkowska
 • ¶.p. Jerzy Zych


 • Pamięci profesora Waleriana Pańki w 15. rocznicę ¶mierci

  Komisje zakładowe w latach: Albumy o "Solidarno¶ci"  Uhonorowani odznaczeniami „Solidarno¶ci”

  25 lecie NSZZ "Solidarno¶ć"
  25lat


  Wiersze  VII Ogólnopolskie Forum Zwi±zkowe  Jubileusz XXX-lecia


  Krajowy Obywatelski Komitet Obchodów 30. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego i Wydarzeń Grudnia 1981 zorganizował 12 grudnia niezwykł± uroczysto¶ć w Teatrze ¦l±skim w Katowicach w hołdzie represjonowanym w okresie stanu wojennego. więcej...Internowani w teatrze

  Biuletyny Solidarno¶ć Uniwersytecka  Pierwsza strona domowa „Solidarno¶ci” prowadzona była przez dr. Jana Heimanna  Ogłoszenia
  NIEDZIELA PALMOWA
  Kopalnia GUIDO
  w Zabrzu

  Filharmonia ¦l±ska - abonamenty koncertowe
  Teatr ¦l±ski im. St. Wyspiańskiego
  Ochrona przedemerytalna
  Program turystyczny
  i kulturalny 2018
  wycieczki
  WYBORY 2018 - 2022