24 Luty 2018 13:07
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

KOPALNIA GUIDO
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
zaprasza do


KOPALNI GUIDO
w ZABRZU

09.03.2018 r. (piątek)


WYJAZD: o godz. godz. 1430 z Sosnowca,
1445 z Katowic (Rektorat)
Cena: 60 zł (bilet i dojazd)

(dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS - fundusz kulturalny).

Dla członków Związku i ich rodzin zniżka 10 zł.

Zapisy i wpłaty przyjmuje sekretariat NSZZ „Solidarność” UŚ ul. Bankowa 12a


Ogłoszenia
NIEDZIELA PALMOWA
Kopalnia GUIDO
w Zabrzu

Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022