23 Styczeń 2018 18:47
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

WYBORY 2018 - 2022
ORDYNACJA WYBORCZA NSZZ "Solidarność"

UCHWAŁA KK NR 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach związkowych, zmieniona Uchwałami KK nr 10/07 oraz 10/13 (Tekst jednolity).

UCHWAŁA NR 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku, zm. Uchwałą nr 6 XXI KZD, Uchwałą nr 3 XXIII KZD, Uchwałą nr 4 XXIII KZD i Uchwałą nr 3 XXVIII KZD (tekst jednolity)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO WŁADZ ZWIĄZKU / NA DELEGATA * na podstawie postanowień § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO WŁADZ ZWIĄZKU / NA DELEGATA

Regulamin obrad Koła NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego


Ogłoszenia
Ostatki w Korbielowie
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
WYBORY 2018 - 2022