27 Kwiecień 2018 03:11
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

WYBORY 2018 - 2022


DOKUMENTY WYBORCZE NA KADENCJĘ 2018-2022

Ordynacja wyborcza

Uchwały i komunikaty Zakładowej Komisji Wyborczej

Dokumenty Zakładowej Komisji Wyborczej

  • Lista obecności
  • Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego członków
  • Krótkie sprawozdanie z działalności (przygotowuje obecny Przewodniczący Koła)
  • Zgłaszanie kandydatów
  • Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku
  • Karta do głosowania
  • Protokół z ustalenia wyników wyborów władz Koła
  • Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów

Dokumenty ogólne

Uchwały Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19 grudnia 2017

Uchwała nr 17/1/W/17
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie organizacji wyborów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2018/2022


Uchwała nr 18/2/W/17
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie powołania okręgów wyborczych w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2018/2022


UCHWAŁA Nr 19/3/W/2017
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Śląskim
z dnia 19.XII.2017 ws. kalendarza wyborczego wyborów władz Organizacji na kadencję 2018-2022


UCHWAŁA Nr 20/4/W/2017 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Śląskim
z dnia 19.XII.2017 ws. klucza wyborczego na kadencję 2018/2022


UCHWAŁA Nr 21/5/W/2017 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie terminu Zakładowego Zebrania Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2018/2022


ORDYNACJA WYBORCZA NSZZ "Solidarność"

ZAKŁADOWA ORDYNACJA WYBORCZA NSZZ SOLIDARNOŚĆ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO NA KADENCJĘ 2018/2022

ORDYNACJA WYBORCZA NSZZ "Solidarność"

UCHWAŁA KK NR 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach związkowych, zmieniona Uchwałami KK nr 10/07 oraz 10/13 (Tekst jednolity).

UCHWAŁA NR 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku, zm. Uchwałą nr 6 XXI KZD, Uchwałą nr 3 XXIII KZD, Uchwałą nr 4 XXIII KZD i Uchwałą nr 3 XXVIII KZD (tekst jednolity)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO WŁADZ ZWIĄZKU / NA DELEGATA * na podstawie postanowień § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO WŁADZ ZWIĄZKU / NA DELEGATA

Regulamin obrad Koła NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego


Ogłoszenia
WIEDEŃ
SZCZECIN i okolice
ALPY
SUWALSZCZYZNA WILNO GRODNO
PODCZELE (Kołobrzeg)
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022