29 Maj 2017 02:13
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Abonament - bilety
Obowiązuje na spektaklach wyprodukowanych przez Teatr Śląski, bez premier, spektakli zamkniętych i wydarzeń specjalnych. Upoważnia do miejsca na parterze Dużej Sceny oraz na całej widowni Sceny Kameralnej i w Malarni.
Zasady rezerwacji: do 20 każdego miesiąca sekretariat KZ przyjmuje rezerwacje na spektakle w miesiącu następnym.
Cena jednego biletu 15 zł.
Ogłoszenia
KRAKÓW - 02.06.br.
ALPY
POGORZELICA
ROZTOCZE 20-23.04.br.
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
na 2017 r.
wycieczki