27 Kwiecień 2018 03:09
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Abonament - bilety
Obowiązuje na spektaklach wyprodukowanych przez Teatr Śląski, bez premier, spektakli zamkniętych i wydarzeń specjalnych. Upoważnia do miejsca na parterze Dużej Sceny oraz na całej widowni Sceny Kameralnej i w Malarni.
Zasady rezerwacji: do 20 każdego miesiąca sekretariat KZ przyjmuje rezerwacje na spektakle w miesiącu następnym.
Cena jednego biletu 15 zł.
Ogłoszenia
WIEDEŃ
SZCZECIN i okolice
ALPY
SUWALSZCZYZNA WILNO GRODNO
PODCZELE (Kołobrzeg)
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022