27 Kwiecień 2018 03:08
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Dołącz do nas
Słowo wstępu

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" działający w Uniwersytecie Śląskim został utworzony we wrześniu 1980 r. na podstawie porozumienia zawartego dnia 31.08.1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową.

Szczegółowe cele Związku, jego struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania zawarte są w Statucie "Solidarności".

Nadrzędnym celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku.

Dołącz do nas

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" zachęca wszystkich chętnych pracowników do wstąpienia w nasze szeregi, zapewniając jednocześnie obronę praw pracowniczych i obywatelskich. Członkiem Związku można zostać wypełniając deklarację, która dostępna jest we wszystkich Komisjach, bądź ściągając ją w wersji elektronicznej poprzez poniższy odnośnik w celu wydrukowania.

Deklaracja wstąpienia do NSZZ "Solidarność"

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" informuje, że wszystkie funkcje pełnione w Komisjach Zakładowych są społeczne.

Nasz adres:
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Biuro czynne od 9:00 do 15:00
tel./fax: (0 32 359 20 44)
e-mail: solidarn@us.edu.pl

W indywidualnych sprawach pracowniczych lub chęci zgłoszenia informacji do umieszczenia na naszej stronie internetowej proszę o kontakt poprzez e-mail Przewodniczącej KZ: ewa.zurawska@ciniba.edu.pl
bądź przez tel. kom. 600 247 038

Prawnik przyjmuje

W siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach, ul. Floriana 7; w sali nr 103 w poniedziałki w godz. 10 - 16 udzielane są konsultacje prawne członkom Związku.

Wcześniej należy uzyskać potwierdzenie Komisji Zakładowej faktu członkostwa w NSZZ "S" UŚ w Katowicach (adres powyżej).

Ważne Strony

Prosimy o wnikliwe śledzenie informacji zamieszczanych na stronach (panel "Warto zajrzeć"):
Komisja ds. Płac
Krajowa Sekcja Nauki "Solidarność"
Serwis Informacyjny Solidarności
Tygodnik Solidarność
Solidarność - Region Śląsko Dąbrowski
Strona Sejmu RP
emeryturazawieszenie.blogspot.com
Ogłoszenia
WIEDEŃ
SZCZECIN i okolice
ALPY
SUWALSZCZYZNA WILNO GRODNO
PODCZELE (Kołobrzeg)
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022