24 Luty 2018 12:54
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Ojców
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
zaprasza na sobotni wyjazd do
21.10.2017 r. (sobota)


ZOBACZMY: najlepiej zachowany zamek na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej – Zamek w Pieskowej Skale – wystawy: "Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej" i "Historia Pieskowej Skały"; Maczugę Herkulesa, a w Ojcowie, idąc pomiędzy malowniczymi skałkami, wejdziemy na szczyt Góry Chełmowej, gdzie zwiedzimy największą i najdłuższą jaskinię w Ojcowskim Parku Narodowym – Grotę Łokietka. Dodatkowo na trasie zwiedzimy Ruiny Zamku w Ojcowie.

Cena 100,00 zł
Dzieci do 12 lat – 90 zł


(dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS),
(zniżka dla członków Związku 15 zł, dla członków ich rodzin 10 zł)

Cena zawiera: przejad, przewodnika, wstępy do zwiedzanych obiektów, obiad.


Wyjazd: Sosnowiec (WNOZ) godz. godz. 800
Katowice (Rektorat) godz. 815
Zapisy i wpłaty przyjmuje sekretariat NSZZ „Solidarność” UŚ ul. Bankowa 12a (parter)
do 13.10 br.


Krótki termin zapisów jest związany z rezerwacją biletów

SĄ jeszcze wolne miejsca - ZAPRASZAMY.
Ogłoszenia
NIEDZIELA PALMOWA
Kopalnia GUIDO
w Zabrzu

Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022