Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Informujemy, że w dniach

29. 10. – 8.11. br.

Sekretariat będzie czynny w godzinach 1100 – 1300

Przepraszamy za utrudnienia.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego informuje, że członkowie naszego związku mogą korzystać z następujących świadczeń:

ZASIŁKÓW STATUTOWYCH przysługujących z tytułu:

  • Urodzin dziecka 700,00
  • Zgonu członka rodziny 400,00
  • Zgonu członka związku 500,00

ZAPOMÓG LOSOWYCH - w przypadkach indywidualnego zdarzeń losowych, długotrwałej choroby, leczenia szpitalnego, powodzi, pożaru itp. - po udokumentowaniu
lub
POMOCY RZECZOWEJ - opodatkowanej, po udokumentowaniu w wysokości do 300,00 zł. (po udokumentowaniu)

Dofinansowanie do wypoczynku dziecka (dla dzieci do 18 lat) zielona szkoła, kolonie itp.
(po przedstawieniu faktury) - 200,00 zł

Pomocy rzeczowej dla dzieci uczących się (18 – 25 lat) ( na zakup pomocy naukowych
po przedstawieniu faktury) - 200,00 zł

Zwrotu za bilety w przypadku indywidualnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych - 50,00 zł. (po przedstawieniu biletów)

Informujemy, że posiadamy abonamenty koncertowe Filharmonii Śląskiej w Katowicach (odpłatność członkowie 5 zł, niezrzeszeni 10 zł.) oraz bilety do Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego (odpłatność 15 zł.)

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU UCZESTNICZĄCY W WYCIECZKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ OTRZYMUJĄ ZNIŻKI W ZALEŻNOSCI OD WYSOKOŚCI KOSZTÓW IMPRZEZY

(Uchwała Komisji Zakładowej
z dnia 1 marca 2012 r.)

 

Wycieczki i
 
wydarzenia...

> tutaj <


Warto zajrzeć...

> przydatne linki <


Pracowniczy Fundusz Emerytalny...

> link <