Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" Toruń, 3.06.2017r.
Dodane przez zt dnia Czerwiec 19 2017 14:30:05
W dniu 3 czerwca br. Rada KSN NSZZ "Solidarność" obradowała w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obecnych było 29 członków Rady, 2 członków Komisji Rewizyjnej oraz 4 zaproszonych gości. Obecna była również Kierownik Biura KSN P. Joanna Kniecicka.

Uczestników obrad przywitał przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy UMK kol. Stanisław Biniak.

Gościem obrad był JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Pan Rektor przedstawił krótko historię UMK, znaczącą pozycję Uniwersytetu w strukturze polskich ośrodków akademickich oraz osiągnięcia związane z pokonywaniem trudności finansowych. Wystąpienie to spotkało się z żywym zainteresowaniem ze strony członków Rady wyrażonym gradem pytań do Pana Rektora jako zarządzającego z sukcesem wysoko notowanym uniwersytetem, ale także jako wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Z dyskusji wyniknęło, że w niektórych zagadnieniach dotyczących projektowanej nowej ustawy 2.0 istnieją istotne różnice pomiędzy stanowiskiem KRASP i Rady KSN NSZZ "Solidarność". czytaj...

Przyjęte uchwały i stanowiska są dostępne na stronie KSNu http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/118/