Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego
Dodane przez zt dnia Lipiec 29 2016 12:02:57
19 lipca 2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie realizacji w 2016 roku podwyżki zależnej od wyników pracy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2016 z dnia 6.06.br. JM Rektor UŚ zawiesił okresową ocenę pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2016.

Tryb przyznawania tegorocznych podwyżek znajdą Państwo w treści Porozumienia

http://pracownik.us.edu.pl/porozumienie-w-sprawie-realizacji-podwyzki-w-2016-roku