Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Internowani w Teatrze


 

Krajowy Obywatelski Komitet Obchodów 30. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego i Wydarzeń Grudnia 1981 zorganizował 12 grudnia niezwykłą uroczystość w Teatrze Śląskim w Katowicach w hołdzie represjonowanym w okresie stanu wojennego. Spotkanie prowadził dr Andrzej Drogoń, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci w Katowicach. Wystąpili Jan Pietrzak, Andrzej Kołakowski, Dominika Świątek, przedstawiciele trzech pokoleń, którzy w swoich tekstach i piosenkach komentowali dramatyczne wydarzenia stanu wojennego. Pieśni obozowe z Zabrza-Zaborza wykonał Mirosław Kańtor. Obecni na sali, przedstawiciele różnych środowisk, uczestnicy wydarzeń, internowani i represjonowani w tamtym okresie, bardzo emocjonalnie odbierali słowa, które padały ze sceny, przenosząc się wspomnieniami w mroczny czas wojny z narodem. Scena została udekorowana flagą narodową i niezliczoną ilością białych i czerwonych róż, które przynieśli uczestnicy.
Ukoronowaniem uroczystości było odczytywanie nazwisk osób więzionych, aresztowanych i internowanych w okresie stanu wojennego. Rozpoczęło się ono o północy przed Teatrem, przypominając w ten sposób moment rozpoczęcia akcji aresztowań i internowania. Czytano do 3. nad ranem, co dało wyobrażenie wielotysięcznej rzeszy represjonowanych w województwie śląskim.
Nazwiska pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego odczytywała przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” i przedstawiciele NZS.
Wzruszający był widok harcerzy, którzy również odczytywali nazwiska osób prześladowanych w okresie stanu wojennego, a także prezentowali portrety górników pomordowanych podczas pacyfikacji KWK Wujek.
W załączeniu prezentujemy listę pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego z prośbą o zapoznanie się z nią i ewentualne uzupełnienie.

 


fot. Mirosława Łukaszek

Wycieczki i
 
wydarzenia...

> tutaj <


Warto zajrzeć...

> przydatne linki <


Pracowniczy Fundusz Emerytalny...

> link <