Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

16.09.2017 r.


Pikieta Solidarności pod siedzibą Komisji Europejskiej przeciwko ingerencji urzędników Unii Europejskiej
w polskie rozwiązania legislacyjne w sprawie wieku emerytalnego.
Tysiące osób przybyło pod siedzibę Komisji Europejskiej w Warszawie aby wyrazić swój sprzeciw wobec ingerencji unijnych instytucji względem Polski. KE zapowiada interwencję w sprawie obniżenia wieku emerytalnego w Polsce.

W sobotę 16.09.2017 r. o godz. 12-tej odbędzie się w Warszawie przy ul. Jasnej 14-16 manifestacja przed Przedstawicielstwem KE. Komisja Europejska zgłosiła bowiem zastrzeżenia do obniżenia wieku emerytalnego
w Polsce (co zacznie obowiązywać od 1.X.2017), ponieważ uważa, że niższy wiek emerytalny kobiet stanowi ich dyskryminację. Wyjazdy na manifestację organizują biura terenowe NSZZ Solidarność. Proszę, by osoby chętne do udziału w manifestacji 16.09.2017 skontaktowały się z jednym z tych biur.
Lista i dane biur terenowych są dostępne na stronie
http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/biura_terenowe_zarzadu_regionu.html

Koleżanki i Koledzy, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła decyzję o przeprowadzeniu 16 września pikiety przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do obniżenia wieku emerytalnego w naszym kraju, które zacznie obowiązywać od 1 października. W odpowiedzi na pismo NSZZ Solidarność w tej sprawie unijni urzędnicy stwierdzili, że niższy wiek emerytalny dla kobiet stanowi dyskryminację oraz zapowiedzieli naciski na polski rząd w celu ponownego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn stanowi realizację jednego z najważniejszych postulatów NSZZ Solidarność w ostatnich latach.
W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich organizacji związkowych z naszego regionu o jak najliczniejszy udział w manifestacji. Wyjazd na akcję protestacyjną może być organizowany bezpośrednio przez komisje zakładowe lub za pośrednictwem biur terenowych Zarządu Regionu.
Koszty związane z transportem uczestników demonstracji będą rozliczane na zwyczajowych zasadach.
Prosimy o potwierdzenie udziału w pikiecie oraz liczby uczestników z danej organizacji związkowej w biurach terenowych ZR do dnia 14 września.

Informujemy również, że w związku z organizowaną w dniach 16-17 września Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę istnieje możliwość wyjazdu na pielgrzymkę bezpośrednio po akcji protestacyjnej w Warszawie.

Pikieta protestacyjna przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a rozpocznie się 16 września o godz. 12.00. Zbiórka uczestników manifestacji – ul. Jasna 7 (przed siedzibą biura Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Warszawie)
Ewentualne pytania dotyczące organizacji akcji protestacyjnej proszę kierować do Justyny Latos, wiceprzewodniczącej ZR tel. 601 516 165 lub Ryszarda Drabka, wiceprzewodniczącego ZR tel. 693 410 729

Ze związkowym pozdrowieniem,
Dominik Kolorz
Przewodniczący Zarządu Regionu
NSZZ Solidarność
Region Śląsko-Dąbrowski

Wycieczki i
 
wydarzenia...

> tutaj <


Warto zajrzeć...

> przydatne linki <


Pracowniczy Fundusz Emerytalny...

> link <