Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

 

 

 

Porozumienie
w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników
niebędących
nauczycielami akademickimi

Treść porozumienia znajdą Państwo > tutaj <

~~~

List Ministra Piotra Müllera
do Rektorów uczelni publicznych

Treść listu znajdą Państwo > tutaj <

~~~

Prof. Jerzy Żyżyński o Ustawie 2.0

Pod tym > linkiem < znajduje się treść artykułu

 

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu
Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ "S"
z 09.04.2019r.

Artykuł znajdą Państwo > tutaj <

~~~

Apel Przewodniczącego
Komisji Krajowej Piotra Dudy

do Członków Związku NSZZ "S"

Treść apelu > tutaj <

~~~

List Komisji Zakładowej NSZZ "S"

dotyczące podjęcia działań w celu podniesienia wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

List Komisji Zakładowej do JM Rektora > tutaj <

~~~

Uchwały Wydziałowe oraz listy pracowników

dotyczące podjęcia działań w celu podniesienia wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydział Filologicznego > tutaj <

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Filologicznego > tutaj <

 

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii > tutaj <

 

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk o Ziemi > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych > tutaj <
List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Społecznych > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji > tutaj <

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji > tutaj < 

 

Uchwała Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach > tutaj <
List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydział Artystycznego > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydział Etnologii i Nauki o Edukacji > tutaj <

 

List pracowników Administracji Ogólnouczelnianej Uniwersytetu Śląskiego > tutaj <

 

List pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego > tutaj <


~~~

 

~~~

Informacje z
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ DO STAWEK MINIMALNYCH

Treść informacji znajdą Państwo > tutaj <

~~~

Stanowisko KK nr 13/18
ws. sytuacji społeczno - gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce

Treść Stanowiska znajdą Państwo > tutaj <

~~~

 

 

 

 

13.11.2018 r.

Praca nauczycieli akademickich
jest pracą twórczą

Informacje o kosztach uzyskania przychodu > tutaj <

~~~

38 rocznica powstania
NSZZ Solidarność

 

 

~~~

~~~

~~~ 

25.06.2018 r.

Stanowisko Komisji Krajowej
popierające postulaty WZD KSN ws. Ustawy 2.0

 

Pod tym > linkiem < znajduje się List Otwarty KK.

~~~

~~~

15.06.2018 r.

Konstytucja dla Nauki

Pod tym > linkiem < można śledzić bieżące informacje dotyczące Ustawy 2.0

 

12.06.2018 r.

Listy Otwarte w sprawie Ustawy 2.0

 • do Prezydenta RP: treść dokumentu > tutaj <
 • do Premiera RP: treść dokumentu > tutaj <

 

21.05.2018 r.

Nowe władze Krajowej Sekcji Nauki

W dniach 18 - 19 maja w Falentach odbyło się
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.
Wybrano nowe władze Sekcji na kadencję 2018-2022.
Szczegóły znajdują się > tutaj <

 

20.04.2018 r.

 

14.03.2018 r.

Wybory Komisji Zakładowej
NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego
na lata 2018 - 2022

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UŚ Kadencja 2018 – 2022                           

 1. mgr Krzysztof Pszczółka    przewodniczący
 2. mgr Gabriela Błaszczyk
 3. mgr Anna Gawron    członek Prezydium                          
 4. dr hab. Jolanta Gwioździk    
 5. mgr Anna Kluczka
 6. dr hab. Sławomira Kamińska Berezowska                 
 7. mgr Elżbieta Krawczyk    skarbnik                                
 8. dr Remigiusz Kopoczek
 9. dr Michał Noszczyk                                                                       
 10. mgr Edyta Połeć                                                         
 11. prof. dr hab. Tadeusz Rus                                                   
 12. lic. Izabela Rygielska    sekretarz                                
 13. dr Antoni Winiarski             
 14. mgr Ilona Witas            
 15. dr hab. Roman Wrzalik    wiceprzewodniczący     
 16. mgr Ewa Żurawska    wiceprzewodnicząca

Więcej informacji pod > linkiem <

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr Zofii Maślińskiej-Nowak

cenionego nauczyciela akademickiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
zasłużonej działaczki Koła Pracowników Polonistyki NSZZ „Solidarność” ,
wspaniałej Osoby o wielkim sercu i zaangażowaniu, życzliwości oraz niespotykanej dobroci.
Jej szlachetność i umiłowanie człowieka
pozostanie dla nas wzorem.

Łącząc się w smutku, składamy wyrazy współczucia
Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej

 

Wycieczki i
 
wydarzenia...

> tutaj <


Warto zajrzeć...

> przydatne linki <


Pracowniczy Fundusz Emerytalny...

> link <