13 Grudzień 2017 23:16
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

KOMUNIKAT w sprawie VII Prezentacji Tanecznych i Teatralnych
KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie VII Prezentacji Tanecznych i Teatralnych im. prof. W. Pańki w Turzym Polu


7.06.2010 r. w VII Przeglądzie Zespołów Tanecznych i Teatralnych w Zespole Szkół im. Prof. W. Pańki w Turzym Polu NSZZ „Solidarność Uniwersytetu Śląskiego reprezentowali Maria i Janusz Krzanowscy (Koło Emerytów).

„Kolejny raz spotkaliśmy fantastyczne dzieci i oddanych im pedagogów, którzy przygotowali i opracowali tańce i humorystyczne scenki. W Przeglądzie wzięło udział ok. 250 dzieci. Reprezentowane były szkoły podstawowe i gimnazjalne, Centrum Kultur Pogranicza z Krosna oraz Ośrodek Nauki i Pracy dla Niepełnosprawnych w Sanoku. Gospodarze zaprezentowali dwa zespoły taneczne i Teatr Lalki i Aktora. Młodzi aktorzy świetnie interpretowali wiersz Jana Brzechwy: „Leciała mucha z Łodzi do Zgierza...". Na uwagę zasłużyli tancerze zespołu ludowego z Górek, a najwięcej oklasków przypadło tancerzom z Ośrodka w Sanoku. Świetnie stroje przywiózł zespół "Kleks" z Krosna.

Pokazy oglądali liczni widzowie i zaproszeni goście m.in.: Pan Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, przedstawiciel NIK Pan Dariusz Pelc, delegacja Kuratorium w Rzeszowie (Oddział w Krosnie), oraz nasza "solidarnościowa" delegacja.”


KOMUNIKAT
KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie Regulaminu ZFŚS


Uprzejmie informujemy, że został wprowadzony nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący od 1 czerwca 2010 r.
Mimo postulatów pracowników nie zostały zmienione wysokości progów przychodów, które określają wysokość przyznawanych świadczeń. Na wniosek związków zawodowych działających w Uczelni zmieniono kwoty różnych dofinansowań w następujący sposób:

  • Wypoczynek pracowników (wczasy pod gruszą) – w zależności od średniego przychodu na członka rodziny odpowiednio: do 1900, do 1800, 1000 zł.
    Jedyni żywiciele rodziny mogą otrzymać świadczenie w podwyższonej wysokości.
  • Wypoczynek emerytów rencistów (wczasy pod gruszą) – w zależności od średniego przychodu na członka rodziny odpowiednio: do 700, do 600, do 350 zł.
  • Sanatoria – zrównano kwoty dofinansowania leczenia sanatoryjnego dla emerytów i rencistów z kwotami przeznaczonymi dla pracowników.
  • Zapomogi materialne – zwiększono kwoty udzielanych zapomóg o 200 zł w każdym zakresie przychodów.
  • Jednorazowe dofinansowanie świąteczne – zwiększono odpowiednio do 600, do 500, do 400 zł.

  • Pożyczki – zwiększono również niektóre wysokości pożyczek z ZFŚS.

    Pełny tekst Regulaminu ZFŚS dostępny jest na stronie internetowej www.us.edu.pl

Komunikat "FORUM ZWIĄZKOWE"
V UNIWERSYTECKIE FORUM ZWIĄZKOWE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

W dniach 2 – 4 października 2009 r. w Lublinie odbyło się V UNIWERSYTECKIE FORUM ZWIĄZKOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisje Zakładowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.
więcej...
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI UNESCO NA TEMAT SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI UNESCO NA TEMAT SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Paryż, 5-8 LIPCA 2009


Ogłoszenia
SCENY DLA DOROSŁYCH CZYLI SZTUKA KOCHANIA - 07.01.2018 r.
KRAKÓW - 30.12.br.
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna