24 Luty 2018 13:01
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

W Sejmie o uczelniach- grudzień 2010

01.12. Warszawa (PAP) - Uczelnia będzie musiała uzyskać zgodę ministra za zwiększenie liczby studentów, a do tzw. minimum kadrowego wykładowca będzie się liczył tylko na jednej uczelni - takie m.in. przepisy projektu nowelizacji ustawy o uczelniach zaakceptowała w środę sejmowa podkomisja.

"Zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2 proc. ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego albo właściwego ministra nadzorującego uczelnię" - taki m.in. zapis rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zaakceptowali w środę członkowie podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego, działającej w ramach sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.
"Staramy się doprowadzić do restrukturyzacji kształcenia, aby uczelnie (...) mogły przeprowadzić restrukturyzację i nie przyjmowały studentów na najsłabsze kierunki studiów i nie kształciły bezrobotnych absolwentów" - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka rekomendując posłom przyjęcie tego przepisu.

Przewodnicząca podkomisji Krystyna Łybacka z SLD argumentowała, że przepis ten służy przede wszystkim ochronie interesów uczelni niepublicznych, które mogłyby tracić płacących czesne studentów na rzecz uczelni publicznych, które przyjęłyby ich na bezpłatne studia stacjonarne. "Wnoszę o usunięcie tego ograniczenia i skreślenie tego zapisu" - powiedziała Łybacka.

"Mamy obecnie sytuację, w której zwiększać musimy finansowanie uczelni publicznych z budżetu państwa (...) wedle zwiększającej się liczby studentów. To jest ssanie z budżetu państwa, którego rząd w obecnej sytuacji nie może zaakceptować" - tłumaczyła Kudrycka.

Ostatecznie posłowie zaakceptowali rządową propozycję przepisu. Podkomisja przyjęła jednak poprawkę wyłączającą spod tego rygoru uczelnie artystyczne.
Posłowie zgodzili się też z rządową propozycją dotyczącą tzw. minimum kadrowego, czyli wymagań dotyczących liczby pracowników i ich stopnia naukowego, które uczelnia musi spełnić, żeby mieć prawo do prowadzenia studiów na danym kierunku. Przyjęty przez podkomisję przepis w rządowym projekcie mówi, że pracownik może być zaliczony do minimum kadrowego tylko na tej uczelni, na której jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin i jest to jego tzw. pierwszy etat. Jeżeli nowelizacja zostanie ostatecznie uchwalona, tylko jedna uczelnia, inaczej niż obecnie, będzie mogła zaliczyć danego pracownika do swojego minimum kadrowego.

Posłowie postanowili też zaakceptować przepis ułatwiający spełnienie minimum kadrowego uczelniom prowadzącym studia o charakterze praktycznym. Mówi on, że w takich przypadkach do minimum kadrowego można zamiast jednego doktora habilitowanego zatrudnić dwóch doktorów, a zamiast jednego doktora dwóch magistrów. Przy czym podkomisja uzgodniła, że przepis ten będzie przeredagowany w trakcie późniejszych prac, o co wnioskowała rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, powiedziała :

"Ten zapis postrzegany jest przez środowisko tak, że jeden doktor habilitowany równa się dwóm doktorom, a jeden doktor równa się dwóm magistrom i tak dalej, co prowadzi do absurdu". Kontrowersje wzbudził też zapis, który nakłada na rektorów uczelni niepublicznych obowiązek składania co roku sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego na ręce ministra szkolnictwa wyższego, protestowali przeciw niemu przedstawiciele tych uczelni. Kudrycka kontrargumentowała, że przepis ten zabezpiecza prywatne uczelnie przed restrykcjami ze strony Unii Europejskiej, która ogranicza ich wspieranie z budżetu państwa. "Każda uczelnia niepubliczna korzysta z jakichś środków budżetowych, np. funduszu stypendialnego" - powiedziała. Posłowie przyjęli poprawkę wyłączającą spod tego rygoru uczelnie artystyczne.

Podkomisja ma zakończyć prace do 15 stycznia.(PAP)

Pikieta
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" apeluje do wszystkich członków Związku oraz do całej społeczności akademickiej o wzięcie udziału w Pikietach przed Urzędami Wojewódzkimi w całym kraju 1 grudnia br. o godz. 12:00. Podczas pikiet na ręce wojewodów złożone zostaną petycje do Premiera RP o przyjęcie poprawki zwiększającej przyszłoroczny budżet.

WALCZYMY O POPRAWĘ NASZYCH WYNAGRODZEŃ !!!

1.XII.2010 r Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska godz. 1200Memorandum
Memorandum o współpracy Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność", Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Krajowej Sekcji PAN NSZZ "Solidarność".

Jubileusz XXX-lecia powstania „Solidarności” w Uniwersytecie Śląskim
Jubileusz XXX-lecia powstania „Solidarności” w Uniwersytecie Śląskim.
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy „Solidarności” na budynku Instytutu Fizyki.


Uroczystość rozpoczęła się 10 listopada 2010 r. w Auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki. Po powitaniu gości przez Ewę Żurawską, przewodniczącą NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, głos zabrali: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor UŚ, ks. abp dr Damian Zimoń – metropolita katowicki, Bogdan Biś – reprezentujący Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” – wręczył statuetkę przedstawiającą bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę z napisem: Ks. Jerzy Popiełuszko / 1947-1984 / Kapelan Solidarności / „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”/ W 25 rocznicę celebry Mszy Świętej w Bytomiu / 8 października 2009 roku, ks. prałat dr Stanisław Puchała – kapelan „Solidarności”, dr inż. Kazimierz Siciński – przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, inż. Michał Luty – współorganizator Wszechnicy Górnośląskiej, Anna Skrzypek – przewodnicząca NZS UŚ oraz prof. zw. Alicja Ratuszna – współzałożycielka NSZZ „Solidarność” w UŚ. Prezentację o historii „Solidarności” w naszej uczelni przygotował prof. UŚ dr hab. Roman Wrzalik, a komentował dr Jan Jelonek – pierwszy przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UŚ. Ostatnimi wystąpieniami były wypowiedzi mgr. Jana Jurkiewicza – współzałożyciela NZS UŚ oraz prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka.

Symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy „Solidarności” na budynku Instytutu Fizyki UŚ dokonała prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna. Tablicę poświęcił ks. abp Damian Zimoń.

Uczestnicy uroczystości wpisali się do Księgi Pamiątkowej, obejrzeli plansze z historią „Solidarności” oraz spotkali się w klubie Instytutu Fizyki.

14 listopada w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Mszę św. w intencji Członków „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego z okazji 30. rocznicy powstania Związku sprawował ks. prałat Stanisław Sierla – były duszpasterz akademicki, a Mszy św. przewodniczył ks. prałat dr Stanisław Puchała. Podczas Mszy św. śpiewał Chór Archikatedralny pod dyrekcją Krzysztofa Kagańca.
Sesja dla pracowników, studentów i licealistów


Program :
Wystąpienia

 1. Powitanie gości i przedstawienie scenariusza spotkania przez Ewę Żurawską, przewodniczącą KZ NSZZ „Solidarność” UŚ.
 2. Wystąpienie Prorektora UŚ. prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka
 3. Wystąpienie dr. Jana Jelonka, pierwszego przewodniczącego uniwersyteckiej „Solidarności”
 4. Wystąpienie dr. Andrzeja Drogonia, Dyrektora IPN

Część I : Refleksje rocznicowe

 1. 21 postulatów, czyli o dążeniach, żądaniach „Solidarności” w 1980 roku – prof. Zygmunt Woźniczka
 2. Postulaty łódzkie Niezależnego Zrzeszenia Studentów – Przemysław Miśkiewicz, Stowarzyszenie „Pokolenie”
 3. Porozumienia katowickie i jastrzębskie – Andrzej Rozpłochowski, pierwszy przewodniczący MKZ Huty Katowice
 4. Paradygmat „Solidarności”, czyli czego nie wolno zaprzepaścić – dr Jan Jelonek
 5. Zasłużeni dla uniwersyteckiej „Solidarności” – sylwetka prof. Edwarda Kluka w ujęciu dr. Adama Dziuby z IPN.

Część II : Negocjacje

 1. Pokolenie 2010 kontra pokolenie 1980 – negocjacje postulatów uczniów ze stroną „rządową” – prowadzenie dr Michał Kalitowski
 2. Podsumowanie – wnioski
 3. Projekcja filmu dokumentalnego „Taka właśnie jest historia”
 4. Zakończenie
Jubileusz XXX-lecia powstania "Solidarności" w Uniwersytecie Śląskim


Program uroczystości:


Powitanie Gości przez mgr Ewę Żurawską, Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” UŚ

Część I: Wystąpienia Gości:


 1. Wystąpienie JE Księdza Arcybiskupa dr. Damiana Zimonia
 2. Wystąpienie ks. Prałata Stanisława Puchały
 3. Wystąpienie Michała Lutego nt. Wszechnicy Górnośląskiej
 4. Wystąpienie Anny Skrzypek nt. współpracy NZS z „Solidarnością”
 5. Wystąpienie dr. Jana Jelonka i prof. Alicji Ratusznej nt. Uniwersyteckiej. „Solidarności”

Część II: Przedstawienie działalności Uniwersyteckiej „Solidarności”

 1. Historia Uniwersyteckiej „Solidarności” – prezentacja prof. Romana Wrzalika
 2. Wspomnienie zmarłych śp. Koleżanek i Kolegów

Część III: Uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej

 1. Odsłonięcie Tablicy przez dr. Jana Jelonka.
 2. Poświęcenie Tablicy przez duszpasterzy akademickich
  ks. Prałata Stanisława Puchałę i ks. Marka Spyrę

Część IV: Spotkanie wśród przyjaciół

Wspomnienia, refleksje i rozmowy w klubie studenckim Instytutu Fizyki


W dniu 14 listopada o godz. 1200, w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Mszę św. w intencji Członków „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego w 30 lecie powstania odprawi ks. Prałat Stanisław Puchała

Zaproszenie
XXX-lecie "Solidarności"
Spotkanie z prof. Edwardem Klukiem i Piotrem Rajskim
4 września 2010 r. w Instytucie Fizyki


Program :
(w tle, na początku, fragment koncertu "Solidarności" i program spotkania na ekranie)
Wystąpienia
 1. Powitanie Gości i przedstawienie scenariusza spotkania przez Ewę Żurawską, Przewodniczącą KZ NSZZ „Solidarność” UŚ.
 2. Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia.
 3. Wystąpienie Dyrektora Instytutu Fizyki prof. dr hab. Krystiana Roledera.
  (na ekranie 21 postulatów Sierpnia 1980)

Część I: Refleksje rocznicowe
 1. Paradygmat „Solidarności” – rozważania rocznicowe
  - Przewodnicząca E. Żurawska
 2. Refleksje rocznicowe emigrantów politycznych:
  - prof. E. Kluk i P. Rajski- odczucia i ocena własnych przeżyć związanych z zaangażowaniem w ruch "Solidarności",
  - wpływ internowania na osobiste losy, ocena rozrachunku lustracyjnego, prace Komisji Historycznej UŚ, działania katowickiego Oddziału IPN,
  - ocena dokonań „Solidarności” w latach 80. z perspektywy czasu;
  czy można uznać je za przełomowe dla Polski, dla bloku wschodniego, dla Europy i świata?
  czy było to wydarzenie światowe?
  - spojrzenie na zmiany zachodzące w Polsce z perspektywy emigrantów.
 3. Prezentacja książki Piotra Rajskiego „Uherce to takie miłe więzienie koło Leska.
  Dziennik internowanego”
  - prezentacja ilustracji z książki Piotra Rajskiego
  - Przewodnicząca E. Żurawska i P. Rajski
 4. Dyskusja z udziałem Gości
  - prowadzi Przewodnicząca E. Żurawska

  Przerwa na kawę (1230- 1250).


  Część II: „SOLIDARNOŚĆ” w nauce

  1. Historia „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego - prezentacja multimedialna- prof. UŚ dr hab. R. Wrzalik
  2. Kierunki rozwoju nauki na uczelni amerykańskiej i kanadyjskiej - prof. E. Kluk, P. Rajski
   - model nauki
   - kariera naukowa
   - porównanie uczelni kanadyjskich i polski
  3. Postulaty „Solidarności” dotyczące strategii ministerstwa wobec uczelni państwowych - Przewodnicząca E. Żurawska.
  4. Dyskusja z udziałem Gości - prowadzi Przewodnicząca E. Żurawska
  5. Podsumowanie Spotkania (ok. 1400).
   - Przewodnicząca E. Żurawska

   Część III: Wywiad prasowy z prof. E. Klukiem i P. Rajskim.Irytują mnie patologie na uczelniach
Wywiad z prof. Edwardem Malcem Przewodniczacym KSN, który ukazał się w "Tygodniku Solidarność" nr 29
Podpisy pod Apelem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"
Można już złożyć elektroniczny podpis pod Apelem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Premiera, Sejmu i Senatu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" przed przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

PODPISY
Krajowa Sekcja Nauki
Nowe władze Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

KOMUNIKAT
z VIII Kongresu Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniach 25-26 czerwca 2010 r.
UWAGA !
Do 2 lipca br. zbieramy podpisy pod Apelem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Premiera, Sejmu i Senatu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" przed przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Prosimy o aktywne włączenie się w akcję wszystkich pracowników.


Z koleżeńskim pozdrowieniem
Ewa Żurawska
Podpisy - plik do pobrania (plik xls 28KB)
Ogłoszenia
NIEDZIELA PALMOWA
Kopalnia GUIDO
w Zabrzu

Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022