24 Listopad 2017 12:00
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Powitanie
ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ

DOLACZ DO NAS

Serdecznie witamy na naszej stronie.
UWAGA:
Z powodu urlopu w dniach 8 - 24 listopada br. sekretariat będzie czynny w godz. 1100 - 1300.
Za utrudnienia przepraszamy.
XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ "Solidarność"
XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność”

Reforma szkolnictwa wyższego nauki a solidarność środowiska akademickiego


W dniach 21 – 24.09.2017 r. odbyło się XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność” . Miejscem spotkania był Radom-Turno, a organizatorem Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

Zasadniczym elementem Forum były wykłady i dyskusje nawiązujące do oficjalnych punktów tematyki Narodowego Kongresu Nauki i odnoszące się do prezentowanych podczas NKN założeń Ustawy 2.0. Dyskutowano również kwestie, które nie znalazły dostatecznego odzwierciedlenia w programie NKN, a m.in. kontrowersje założeń Ustawy 2.0 w kwestiach poszanowania praw pracowniczych i związkowych oraz niespójności Ustawy z obowiązującym w Polsce Kodeksem Pracy.
...czytaj
OBCHODY XXXVII ROCZNICY PODPISANIA POROZUMIENIA KATOWICKIEGO

Uroczystą mszą świętą rozpoczęły się obchody XXXVII rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego zorganizowane w Dąbrowie Górniczej przez Solidarność 11 września br. Później było składanie kwiatów pod Ołtarzem Ojczyzny, Tablicami Katyńskimi, pamiątkowym Krzyżem znajdującym się za bramą główną dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. oraz pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego. W uroczystościach uczestniczyli sygnatariusze Porozumienia - Andrzej Rozpłochowski i Zbigniew Kupisiewicz, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miasta, a także parlamentarzyści, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i Solidarności.

Msza św. odprawiona została w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej przez Duszpasterza Ludzi Pracy - ks. kanonika Andrzeja Stasiaka i proboszcza parafii - o. Radosława Kramarskiego. Podczas kazania o. Radosław docenił wydarzenia z lat 80 charakteryzujące się m.in. ogromem ludzkiego cierpienia i walki o jedno - o wolność. Zwrócił uwagę, jak ważna jest cnota nadziei, która daje człowiekowi iskrę i moc oraz przywraca chęci do życia. - Nadzieja to ruch, to inspiracja, to poryw do działania, do zdobywania. Ludzie Solidarności to byli ludzie nadziei - przywracali nadzieję światu, Ojczyźnie....czytaj


PIKIETA PROTESTACYJNA PRZED PRZEDSTAWICIELSTWEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ W WARSZAWIE
W sobotę 16.09.2017 o godz. 12-tej odbędzie się w Warszawie przy ul. Jasnej 14-16 manifestacja przed Przedstawicielstwem KE. Komisja Europejska zgłosiła bowiem zastrzeżenia do obniżenia wieku emerytalnego w Polsce (co zacznie obowiązywać od 1.X.2017), ponieważ uważa, że niższy wiek emerytalny kobiet stanowi ich dyskryminację.
Wyjazdy na manifestację organizują biura terenowe NSZZ Solidarność. Proszę, by osoby chętne do udziału w manifestacji 16.09.2017 skontaktowały się z jednym z tych biur.
Lista i dane biur terenowych są dostępne na stronie
http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/biura_terenowe_zarzadu_regionu.html
...czytaj
OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY NA JASNĄ GÓRĘ
Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia - pod takim hasłem organizowana jest XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, podczas których uczestnicy modlą się o dobrą i godną pracę oraz właściwe traktowanie pracowników zapoczątkowane zostały w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę - patrona NSZZ "Solidarność".

Jak co roku, dąbrowska Solidarność będzie organizować wyjazd na pielgrzymkę w dniu 17 września 2017 r. (niedziela) - godz. 7.00 spod ZOZ-u. Powrót po zakończeniu uroczystej sumy.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w pielgrzymce proszone są o kontakt z sekretariatem Związku - budynek DAMM 4 pok. 6 lub telefonicznie nr. tel. 61-05.

Przewidywany program:
• godz. 7.00 – Droga Krzyżowa na Wałach – rozważania prowadzą: Region Środkowowschodni i Region Podkarpacie
• godz. 9.15 – Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry – prowadzi Ks. Prałat Józef Oleszko
• godz. 10.00 – Koncert w wykonaniu zespołu regionalnego “Grojcowianie”
• godz. 10.40 – Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy
• godz. 11.00 – Uroczysta Msza Święta na szczycie Jasnej Góry- przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Kupny, homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel
INFORMACJA ZE SPOTKANIA W KANCELARII RADY MINISTRÓW POŚWIĘCONEGO NIT
Informacja ze spotkania w Kancelarii Rady Ministrów w sprawie uwag KSN do ustawy o NIT

W dniu 7 czerwca br., na zaproszenie Ministra – Członka RM Pana Henryka Kowalczyka odbyło się spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poświęcone omówieniu uwag i wątpliwości zgłoszonych do projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. czytaj...
Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" Toruń, 3.06.2017r.
W dniu 3 czerwca br. Rada KSN NSZZ "Solidarność" obradowała w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obecnych było 29 członków Rady, 2 członków Komisji Rewizyjnej oraz 4 zaproszonych gości. Obecna była również Kierownik Biura KSN P. Joanna Kniecicka.

Uczestników obrad przywitał przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy UMK kol. Stanisław Biniak.

Gościem obrad był JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Pan Rektor przedstawił krótko historię UMK, znaczącą pozycję Uniwersytetu w strukturze polskich ośrodków akademickich oraz osiągnięcia związane z pokonywaniem trudności finansowych. Wystąpienie to spotkało się z żywym zainteresowaniem ze strony członków Rady wyrażonym gradem pytań do Pana Rektora jako zarządzającego z sukcesem wysoko notowanym uniwersytetem, ale także jako wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Z dyskusji wyniknęło, że w niektórych zagadnieniach dotyczących projektowanej nowej ustawy 2.0 istnieją istotne różnice pomiędzy stanowiskiem KRASP i Rady KSN NSZZ "Solidarność". czytaj...

Przyjęte uchwały i stanowiska są dostępne na stronie KSNu http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/118/
Nowa Wszechnica Górnośląska
Zaroszenie noworoczne
Nowy Rok 2017
35 ROCZNICA TRaGICZNYCH WYDARZEŃ W KOPALNI WUJEK
Uroczystości w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek


16 grudnia w Katowicach odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji kopalni Wujek, gdzie 35 lat temu członkowie plutonu specjalnego ZOMO zastrzelili 9 górników.
W uroczystościach weźmie udział m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
KOMUNIKAT 10.12.2016 r.
Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 10 grudnia 2016 r.

KOMUNIKATY

Najważniejsze wydarzenia i działania pogrupowane tematycznie, a podejmowane w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniach 23-25 września 2016 roku w Poznaniu:
 1. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego:

  Po pierwszej naszej opinii dotyczącej projektu założeń budżetu na 2017 rok (z dnia 26 czerwca 2016 roku -
  http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/OpiniaKSNDoZa%C5%82o%C5%BCe%C5%84Bud%C5%BCetu2017.pdf), we wrześniu zwracaliśmy uwagę na konieczne zmiany w budżecie na 2017 rok
  (http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/KSN_opinia_projektu_budzetu_2017.pdf. pobierz) przy współudziale Prezydium Komisji Krajowej, które w pełni poparło nasze postulaty w swojej opinii 130/16 dotyczącej budżetu na 2017 rok. W wyniku tych działań nastąpił wzrost w stosunku do planowanej, pierwotnie kwoty przeznaczonej na naukę o 162 145 tys. zł, o czym informowała w swoim sprawozdaniu z posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z 25 października 2016 kol. Maria Sapor
  http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/Komunikat%20z%20posiedzenia_KENM_25.10.2016.pdf.

  W stosunku do ustaw okołobudżetowych zawierających np. zapisy dotyczące zamrożenia odpisu na ZFŚS protestowaliśmy w swojej opinii z dnia 26 września 2016 r. (http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/KSN_opinia_doUstwOko%C5%82obudzetowychNa2017.pdf) a obecnie dalsze starrania w tym względzie prowadzi KK – przesłane pismo kol. przew. związku P. Dudy do Senatu RP.
  czytaj...
Ogłoszenia
KRAKÓW - 30.12.br.
WROCŁAW -Jarmark bożonarodzeniowy
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
na 2017 r.
wycieczki